Länkar

Kabelanvisning
Sveriges elnätbolag - TeliaSonera - Sveriges kommuner har under åren samarbetat för att få ner ledningsskadorna i landet. Begär anvisning i god tid innan arbetet påbörjas. Skall du gräva, spränga  eller fälla träd intill våra ledningar? Ring din lokala ledningsägare.