Företaget

Skäggesta är ett företag med lång tradition.

Numera är Skäggesta uppdelat i två företag där Skäggesta gård och maskin som ägs och drivs av Anders har inriktning på jordbruk och sjötransport i första hand. Den andra firman Skäggesta skog och mark AB som ägs och drivs av Sönerna Kalle och André har inriktning på skogs entreprenad, mark entreprenad samt kranbilsuppdrag.

Företaget startades 1975 av far och son Olle och Anders Eriksson. Sedan 1984, när Olle gick i pension, ägs och drivs företaget av Anders själv. Antalet anställda uppgår till omkring sex, plus ytterligare ett par personer på sommaren.

Kontakt

Skäggesta 
Skäggesta gård
645 97 Stallarholmen

Telefon: 0152-42128
Mobil Kalle:0708-866281

Mobil André:0708-866214

Mobil Anders: 0708-457902

info@skaggesta.se